فقه تربیتی جلد 8؛ آداب تعلّم-بهار 1400

فقه تربیتی جلد 8؛ آداب تعلّم-بهار 1400

 

 

کتاب پیش رو، به بررسی فقهی «آداب تعلّم» میپردازد تا ضمن هرچه روشن تر کردن این مسیر، حکم شرعی هر یک از این آداب را برای سالک مؤمن نیز تبیین کند. این کتاب، ابتدای کار نیست و این هدف در دو جلد کتاب دیگر نیز پیگیری می شود: یک جلد درباره «آداب مشترک تعلیم و تعلم» و جلد دیگر ویژه «آداب تعلیم» است.

مسئله کتاب ِ پیش ِ رو، بررسی فقهی آداب تعلّم با روش تحلیلی و استنباط اجتهادی است که در سه فصل ارائه می‌شود:
1.مبادی تصوری و تصدیقی؛
2.آداب تدرّس و مطالعه؛
3.آداب ارتباط با معلم.

مشخصات ظاهری: 354 ص       قیمت: 141600 تومان  
 

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

444

                 تحقیق و نگارش

               هادی عجمی


COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

09 ارديبهشت 1400

Categories

فقه تربیتی