مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی

 

کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی توسط
انتشارات موسسه اشراق و عرفان به چاپ رسید.
همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی با حضور جمع کثیری از پژوهشگران و
علاقه مندان پردازش متون اسلامی برگزار شد. در این همایش حدود 73مقاله به کمیته
علمی داوران ارسال شده که از این تعداد 31عدد جهت ارائه شفاهی و 24عدد برای ارائه
پوستری پذیرفته شدند. عمده مقالات ارسالی در دو بخش ابزارهای پردازشی هوشمند و
مباحث فقهی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. حدود 45 استاد و عضو هیئت علمی از
25دانشگاه در کمیته علمی داوران حضور داشتند و مقالات را بررسی کردند.
نشر اشراق و عرفان مقالات برگزیده این همایش را منتشر کرده است

 

 

 

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

19 آذر 1399

Categories

تدوین آثار