مکاسب محرمه جلد 14 (محرّمات تجاری و اداری)

مکاسب محرمه جلد 14 (محرّمات تجاری و اداری)

 

کتاب گرانسنگ «مکاسب» اثر خاتم المجتهدین شیخ مرتضی انصاری(ره)، در طول سالیان متمادی، مورد شرح و حاشیه نگاری فقهای شیعه قرار گرفته است، محور بحث های خارج فقه حوزه علمیه بوده است. مجموعه حاضر، تقریر درس های خارج فقه استاد اعرافی است که طی هشت سال تحصیلی (از سال 1385 تا سال 1393) در حوزه علمیه قم ارائه شده و علاوه بر انعکاس ابداعات و نوآوری های استاد اعرافی در خلال مباحث «مکاسب محرمه» در نظم و تبویب نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه (التکسب بالافعال المحرم) ساختاری بدیع را پیشنهاد و عرضه نموده است.مجلد پیش رو، جلد چهاردهم از کتاب مکاسب محرمه است و در دو بخش با عنوان محرمات تجارت و محرمات اداری تقریر شده است. بخش اول شامل سه فصل تطفیف، غش و نجش و بخش دوم شامل دو فصل رشوه و اختلاس است.

مشخصات ظاهری:532 ص       قیمت: 212800 تومان

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

تقریر
جواد ابراهیمی
علی بخشی


COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

28 آبان 1399

Categories

فقه(مکاسب محرمه)