مکاسب محرمه جلد 12 (محرّمات روابط میان‌فردی 4)

مکاسب محرمه جلد 12 (محرّمات روابط میان‌فردی 4)

 

در مجلّدات 9 ، 10 و 11 مباحث مهمی از یکی از اقسام نوع چهارم مکاسب محرّمه یعنی روابط میان فردی شامل سبّ مؤمن، نمیمه، غیبت و کذب مطرح شد. مجلّد پیش روی، جلد دوازدهم مجموعه مکاسب محرمه است که عهده‌دار بحث درباره موارد دیگری از محرمات روابط میان فردی است. این مجلّد از چهار بخش تشکیل‌شده است: بخش اول. تشبیب؛ بخش دوم. نیاحه؛ بخش سوم. همانندی به جنس مخالف؛ و بخش چهارم. قیادت.

مشخصات ظاهری:371 ص       قیمت: 148800 تومان

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

تقریر
مهرزاد آور
احمد عابدین‌زاده
تخصص: عضو گروه فقه اقتصاد

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

28 آبان 1399

Categories

فقه(مکاسب محرمه)