وحدت حوزه و دانشگاه-پاییز1398

وحدت حوزه و دانشگاه-پاییز1398

 

بررسی پیشینه، رسالتها و مزیتها و ارائه تعریفی مناسب و کارآمد از وحدت با بیان ضرورت و اهداف این پیوند و با درنظر گرفتن آسیبها در مقاطع مختلف،  خواننده را به فهمی معقول تر و تصویری روشن در این موضوع رهنمون میدارد. بحث راهبردها و راهکارها و نیز قلمروها و رویکردهای گوناگون به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه مهمترین محورهای این کتاب را به خود اختصاص داده است.

مشخصات ظاهری:292 ص       قیمت: 116800تومان

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

محقق
علی بخشی
متولد: 1356 تبریز
تخصص: عضو گروه فلسفه فقه 

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

27 آبان 1399

Categories

تدوین آثار