ضمیر ناخود آگاه در قرآن

ضمیر ناخود آگاه در قرآن

جایگاه مهم و تعیین کننده مبانی انسان شناختی تربیت، در تبیین نظام تربیتی بر ارباب نظر پوشیده نیست؛ این اثر، درصدد است با رویکردی تفسیری، به عرضه مبنای «ضمیر ناخودآگاه» بر آیات قرآن بپردازد. بدین منظور، پس از بررسی تفسیری پنج مجموعه از آیات کریمه قرآن، به استخراج منظر قرآنی در این موضوع نائل شده، در سایه آن به نقد و بررسی دیدگاه فروید پرداخته است.

مشخصات ظاهری:216 ص       قیمت: 86400تومان

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

unnamed

محقق
سید نقی موسوی
متولد: ۱۳۵۷ شهرستان نکا
تخصص: دکترای فقه تربیتی، مدیر عامل موسسه اشراق و عرفان

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

27 آبان 1399

Categories

تفسیر تربیتی