فقه التربیة (المبادئ النظریة و المنطلقات)

فقه التربیة (المبادئ النظریة و المنطلقات)

 

بديهي است که اثربخشي و کمال‌آفريني هر‌گونه اقدام تربيتي در گرو تطابق آن با موازين ديني است؛ به این ترتیب، ضرورت داشتن دقت‌هاي فقهي در بررسي مباحث تربيتي آشکار مي‌شود.
کتاب حاضر، اولین جلد از مجموعه کتب «فقه تربیتی» است که پس از بازشناسی هر کدام از «فقه» و «تربیت»، به بررسی انحاء «تعامل فقه و تربیت» پرداخته تا درنهایت به اثبات ضرورت «فقه تربیتی» نائل شود.

مشخصات ظاهری:622ص       (این کتاب ترجمه عربی کتاب فقه تربیتی جلد اول می باشد.)

 

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

MRMUSAVI

تحقیق و نگارش
سید نقی موسوی
متولد: ۱۳۵۷ شهرستان نکا
تخصص: دکترای فقه تربیتی، مدیر عامل موسسه اشراق و عرفان
تعریب: محمد ترمس(مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی)

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

26 آبان 1399

Categories

زبان عربی(باللغة العربیة)