التصویر(دراسة فقهیة معاصرة)

التصویر(دراسة فقهیة معاصرة)

 

بی شک در مسیر شرع قرار گرفتن فعالیت های هنری و تطابق آنها با موازین دینی، از راه انجام بررسیهای فقهی در تعیین قلمروها و روشهای مجاز و غیر مجاز هنرورزی میسور است؛ کتاب حاضر که برگرفته از دروس خارج فقه استاد اعرافی است، موضوع «مجسمه و نقاشی» را به بررسی فقهی گذارده و حکم ساخت، نگهداری و دیگر فروعات مربوط به این شاخه هنری را با روش اجتهادی استنباط نموده است.

مشخصات ظاهری:280 ص       قیمت 112000 تومان (این کتاب ترجمه عربی کتاب مجسمه و نقاشی می باشد.)

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

محقق
احمد عابدین زاده
متولد: ۱۳۵4
تخصص: مدیر گروه فقه اقتصاد
 

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

26 آبان 1399

Categories

زبان عربی(باللغة العربیة)