فقه تربیتی جلد 5 ؛تعلیم و تعلم علوم و معارف شهودی

فقه تربیتی جلد 5 ؛تعلیم و تعلم علوم و معارف شهودی

 

تعلیم و تعلَم علوم و معارف شهودی: «کشف و شهود» به عنوان راهی برای دست‌یابی به معرفت و تعالی-علی رغم تفاوت تعریف‌ها و رویکردها در این مقوله- از دیرباز مورد توجه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. کتاب پیش‌رو در سلسله مجلدات فقه تربیتی جای دارد و درصدد است تا تعلم علوم و معارف شهودی را به مثابه‌ رفتاری از رفتارهای مکلفان، از منظر فقهی بررسی نماید. بر این اساس، به تفصیل ادله ممنوعیت و جواز یادگیری علوم و معارف شهودی مورد نقادی قرار گرفت.

مشخصات ظاهری:308 ص       قیمت: 123200تومان

 

آیت الله علیرضا اعرافی

مؤلف
استاد علیرضا اعرافی
متولد: ۱۳۳۸ میبد
تخصص: فقه، اصول، فلسفه

MRMUSAVI

تحقیق و نگارش
سید نقی موسوی
تخصص: دکترای فقه تربیتی، مدیر عامل موسسه اشراق و عرفان

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

25 آبان 1399

Categories

فقه تربیتی