گروه تدوین آثار در راستای سیاستهای مؤسسه فرهنگی «اشراق و عرفان» اقدام به تدوین کتب در موضوعات مختلف اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ...  نموده است که محتوای اصلی این آثار در برگیرنده متن خطبه‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیگر آثار حضرت آیت الله علیرضا اعرافی هست.

به‌عبارت‌دیگر: مباحثی که در حیطه گروه‌های تخصصی موسسه ـ که تقریر و تحقیق مباحث درسی استاد هستند ـ جای نمی‌گیرند به‌عنوان زیرمجموعه این گروه شمرده می‌شوند.

 در این راستا فایل متنی پیاده شده از سخنرانی‌ها و دیگر آثار حضرت استاد که در نماز جمعه‌ها و اماکن مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و به مناسبت‌های مختلف ایراد فرموده‌اند به محققین و نویسندگانی که قدرت تتبع و نگارشی بالای آن‌ها مورد تأیید معاونت پژوهشی مؤسسه واقع‌شده است، ارائه می‌گردد.

محققین محترم بعد از مطالعه فیش‌های مذکور فهرست پیش نهادی خود را  آماده کرده و به مدیر گروه تدوین آثار ارائه می‌نماید و بعد از تصحیح و تأیید فهرست، قراردادی بین طرفین نوشته می‌شود که طبق آن در بازه زمانی مشخص‌شده محقق به ارائه مطالب پرداخته و مطالب ایشان توسط ناظر محترم ارزیابی می‌شود و درنهایت با تأیید ناظر خدمت استاد محترم رسیده و با اخذ تأیید از جانب ایشان در راستای چاپ به واحد انتشارات مؤسسه واگذار می‌گردد.

ازجمله آثاری که در این گروه به چاپ رسیده است کتاب «وحدت حوزه و دانشگاه» و کتاب «نفاق شناسی» هست که از این میان کتاب وحدت حوزه و دانشگاه با ویراست جدید ارائه‌شده است و مجموعه 2 جلدی درباره حوزه علمیه در شرف چاپ هست که به بررسی چیستی و ماهیت، حال و آینده حوزه می‌پردازد.