اصول فقه، اصلی‌ترین دانش در میان دانش‌های مقدماتی فقه است که سهم بالایی از عناوین درسی و ساعات تحصیلی طلاب حوزه‌های علمیه را به خود اختصاص داده است، و این نیست مگر به دلیل نقش بالایی که این دانش در کسب توانمندی اجتهاد و استنباط احکام فقهی دارد.

استاد اعرافی (حفظه الله تعالی) دروس خارج اصول فقه خود را بر اساس ترتیب مباحث کفایه از سال 1373 شروع نمودند، در این جلسات مباحث مقدماتی علم اصول تا مقدمه سیزدهم (مبحث مشتق) بررسی‌شده که متأسفانه پس از وقفه‌ای که در ادامه جلسات درسی اصول پیش آمد، استاد اعرافی (حفظه الله) درس خارج اصول خود را از سال 1386 از سر گرفتند که به ادامه مباحث اصول از مبحث اوامر پرداختند و این جلسات، در حال حاضر در مدرسه دارالشفای قم برقرار می‌باشد.

گروه اصول فقه، با هدف تقریر مباحث اصولی استاد اعرافی، تشکیل شده و تلاش دارد تا از طریق قلمی نمودن این مباحث، مبانی و نوآوری‌های علمی استاد را به اصحاب علم و اندیشمندان حوزوی تقدیم نموده، از سویی زمینه توانمندی علمی محققان موسسه را در موضوعات اصولی فراهم آورد.

هرچند استاد اعرافی برای شیوه تنظیم و چینش مباحث اصولی در مقام تدوین، دیدگاهی اختصاصی دارند که پوشش‌دهنده خلأهای روش‌شناختی در پژوهش‌های جدید پیش روی محققان حوزه‌های علمیه است که تناسب بیشتر و ترتیب منطقی‌تری را برای فراگیران علم اصول به دنبال دارد، ولی درعین‌حال به‌منظور پرهیز از ایجاد گسست در روند رشد علمی و بیگانه شدن اندیشوران اصولی با پیشینه و میراث علم اصول، ترجیح داده‌اند که مباحث مطرح‌شده ایشان با همان تبویب و تنظیم سنتی (البته با کمترین تغییر و اصلاح) ارائه شود.

آنچه در نمودار به تصویر آمده است، گزارشی از تعداد جلسات درسی در هر یک از مباحث اصولی است که تلاش دارد مباحث این علم را بر اساس پیشنهاد جدید و با کمترین فاصله با چینش رایج برای مباحث اصول، ارائه نماید.

نمودار تعداد جلسات اصول فقه

چنانچه پیش ‌از این تذکر داده شد، دروس استاد در مباحث مقدماتی اصول که شامل 13 مقدمه (از تعریف علم اصول تا بحث مشتق) است در عین اشتمال بر نوآوری‌های قابل ملاحظه، متأسفانه ضبط نشده است و به‌جز تعدادی محدود نوار کاست و جزوات خطی حاوی یادداشت‌های درسی شاگردان ایشان، راهی برای احیای آن‌ها نیست؛ از این رو گروه اصول فقه، برای بازآفرینی این مباحث و تدوین و ارائه مبانی استاد در این مباحث، پروژه‌های تحقیقاتی را طراحی نموده و در ادامه آن در حال پیشبرد پروژه‌های متعدد تقریری در مباحث جاری اصولی (از سال 1386 تا حال حاضر) است.

در حال حاضر بیش از بیست محقق در این گروه مشغول به فعالیت‌اند که پروژه‌های واگذارشده را تا مراحل مختلفی از تحقیق پیش برده‌اند.