خطبه‌های نماز جمعه میبد سال 1401

 

خطبه‌های نماز جمعه میبد سال1401

   

 
 ردیف   تاریخ فایل متنی فایل صوتی
    1401/09/04
12   1401/07/22
11   1401/06/25
10   1401/05/14
9   1401/04/31
8   1401/04/19 (عید قربان)
7   1401/04/17
6   1401/03/27
5   1401/03/06
4   1401/02/13 (عید فطر)
3   1401/02/09
2   1401/01/26
1   1401/01/19